Sommar kontakter 2019

Så här når du oss på telefon!

Under sommarmånaderna så kan du inte nå oss på telefon 072 720 69 52.

Du får ringa den i KBKs styrelse som har telefonjour.

Följande veckor har en person ur styrelsen telefonjour.

Kolla vilken vecka det är så du ringer rätt person.

Vecka Person Telefonnummer
24 Patrik Sundin 070-534 95 98
25 Anders Hedqvist 070-318 41 80
26 Hans Öhlund 070-577 96 56
27 Anders Lidman 070-105 32 32
28 Leif Södermark 070-655 68 80
29 Gunnar Tellström 070-390 26 36
30 Kristina Löfstedt 070-268 79 30
31 Stefan Olofsson 070-571 01 17
32 Anders Häman 070-641 73 73
33 Pär Bergqvist 070-348 90 93
34 Fredrik Ferm 070-350 92 29
35 Rikard Waldemark 070-214 06 26