Datum 2019 Plats/tid
 13 mars Vårmöte i klubbstugan kl 19:00
 8 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 16 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 18 maj  1:a sjösättningsdagen
  23 maj  2:a sjösättningsdagen
  2 Juni 3:e sjösättningsdagen
  4 juni  Föreningsdag = städning mm.
  12 juni  Föreningsdag = städning mm.
 juni Båtens dag (Eventuellt)
 21 juni  Midsommarafton på Lillhällan
 22 juni  Midsommardag på Lillhällan
 17 augusti  Surströmming på Lillhällan och i hamnen
 31 augusti  Ljusfest på Kågefjärden
  4 september  1:a båtupptagningen
 Vecka 37  Upptagning av Bergskärsbryggan
 8 september  2:a båtupptagningen
21 september  3:e båtupptagningen
23 september Avstängning av vatten på bryggor och hamnplan
 28 september Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 28 september Upptagning av Lillhällanbryggan
  6 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
  6 oktober Upptagning av landgång till D-bryggan.
  6 oktober Upptagning av bommar på C-bryggan
12 oktober Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm
 13 november  Årsmöte i klubbstugan kl 19:00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet