Här har vi samlat information som du som båtägare eller klubbmedlem behöver kunna nå. Vi finns även på Facebook, klicka här

Avgifter

Kåge Båtklubbs avgifter för 2018-11-14 t.o.m. 2019-11-13 

Aktuell version finns på klubbens hemsida

Avgiftstyp Specifikation Pris, kr
Medlemsavgift Årsavgift (indexreglerad) 526
Bryggplats Insats (återbetalas vid uppsägning av plats) 4000
Bryggplats Årsavgift per dm bryggbredd inkl. bommar (indexreglerad) 74
 Bryggplats  Avgift för den som hyr i andra hand (indexreglerat) 539
Bryggplats Avgift för den som hyr ut i andra hand (indexreglerad) 539
Uppläggningsplats Vintersäsong, på planen (indexreglerad) 485
Kranlyft Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 332
Truckkörning Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 332
Kran och truck Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 554
Truckkörning Transport av båt/båtvagn inom området utöver vid sjösättning/upptagning (indexreglerad) 111
Kran och truck Tilläggsavgift till föraren vid andra tillfällen än ordinarie sjösättning och upptagning (betalas direkt till föraren) 200
Hamnvakt Avgift vid uteblivet vaktpass (indexreglerad) 1617
Lillhällan Dagavgift (gäller även medlemar) 25
Lillhällan Dygnsavgift (gäller även medlemmar) 100
Lillhällan Säsongskortt (gäller även medlemmar) 500
Gästplats hamnen Dygnsavgift 150
Påminnelseavgift Avgift vid påminnelse p.g.a sen betalning 100
Fakturerigsavgift Avgift för pappersfaktura (mejl-faktura är avgiftsfri) 30

Betalningssätt Truck och kran

I kranens elskåp och i truckens hytt finns vardera en liggare med faktureringsunderlag som truck/kranförare ansvarar för. Skriv ditt medlemsnummer och namn i liggaren och kvittera uppgifterna samt beloppet. I slutet av säsongen får du en faktura på beloppet.

Betalningssätt Gästavgifter

Gästavgift Hamnen: Swish nummer 123 609 56 16 eller bankgiro 5606-7416.

Gästavgift Lillhällan: Swish nummer 123 032 33 52 eller bankgiro 481-2376.

 

Betalningssätt övriga avgifter

Faktureras.

Underlåter medlem att följa avgifterna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

Avgifterna beslutade vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2018 11 14.

Årsprogram Kåge Båtklubb

Kåge Båtklubbs Årsprogram för 2019

Onsdag             13 mars                                        Vårmöte i klubbstugan kl 19 00

Onsdag             8 maj                                             Föreningsdag = bryggisättning mm

Torsdag             16 maj                                           Föreningsdag = bryggisättning mm

Lördag              18 maj                                            1:a sjösättningsdagen

Torsdag             23 maj                                           2:a sjösättningsdagen

Söndag              2 juni                                             3:e sjösättningsdagen

Tisdag                4 juni                                             Föreningsdag = städning mm

Onsdag             12 juni                                            Föreningsdag = städning mm

Juni                                                                          Båtens dag (Eventuellt)

Fredag               21 Juni                                           Midsommarafton på Lillhällan

Lördag               22 juni                                            Midsommardag på Lillhällan

Lördag               17 aug.                                          Surströmming på Lillhällan och i hamnen

Lördag               31 augusti.                                     Ljusfest på Kågefjärden (Eventuellt)

Onsdag              4 september                                  1:a båtupptagningen

Söndag              8 september                                   2:a båtupptagningen

Ca                      Vecka 37                                        Upptagning av Bergskärsbryggan

Lördag               21 september                                 3:e båtupptagningen

Måndag             23 september                                 Avstängning av vatten på bryggor och hamnplan

Lördag               28 september                                Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm

Lördag               28 september                                Upptagning av Lillhällanbryggan

Söndag              6 oktober                                       Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm

Söndag              6 oktober                                       Upptagning av landgång till D-bryggan

Söndag              6 oktober                                       Upptagning av bommar på C-bryggan

Lördag               12 okt.                                           Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm

Onsdag              13 nov.                                          Årsmöte i klubbstugan kl. 19 00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet.

Datum styrelsemöten
2019
Onsdag 23/1
Onsdag 20/2
Onsdag 27/3
Måndag 29/4
Onsdag 22/5
Måndag 17/6
Onsdag 21/8
Onsdag 18/9
Onsdag 16/10
Onsdag 20/11
Onsdag 18/12
Om inget annat meddelas så träffas vi i klubbstugan 17,30.
Destruktion av nödraketer
Så här gör du för att bli av med dina nödraketer
Enligt samtal med polisen i Skellefteå så säger dom:
Det är vi som har ansvaret för att ta hand om bl.a. nödraketer.

Man lämnar in dessa i Polisens reception i luckan.

Vid stora volymer så vill de att man bokar tid så man då kan lämna direkt till ett förråd.
Hänt nått

Nu har båtklubben gått in i ett nytt spännande verksamhetsår.

Kåge Båtklubbs verksamhetsberättelse för

perioden 1 oktober 2017 – 30 september 2018

Klubben har vid verksamhetsårets slut 317 betalande medlemmar. Det finns 226 hamnplatser och vi har en liten kö där ytterligare båtägare önskat en plats i båtklubben. Under året har vi haft alla platser uthyrda. Viss andrahandsuthyrning har gjort att alla som sökt en plats i Kåge hamn har fått en plats för sin båt.

Även detta verksamhetsår har såväl vår hamn som Lillhällan utvecklats i positiv riktning.

C-bryggan (flytdelen) har renoverats. Bland annat har nya bomplankor samt y-bommar mellan varje båtplats monterats. A och B-bryggan har fått kantbommar även på platserna längst in samt att B-bryggan har fått fler gångbara bommar. Bryggorna A, B och C har nu nått den standard som planeras för samtliga platser i hamnen. Vidare har ca 25 gångbara y-bommar, främst på D-bryggan, fått nya gångbord samt att vi runt om i hamnen har bytt ut ca 30 defekta bomflottörer.

Vinterns bygge av en pålad ”palissad” för att förhindra uppgrundning av hamnen samt att SSRS fick en plats längst in på D-bryggan gjorde att hamnen minskade med 5 platser

Ett antal möten har hållits där vi bland annat har planerat sjösättning/upptagning och fortsatt arbetet med att se över rutiner och arbetssätt för desamma. Inga truck- och kranförare har slutat senast året, däremot har vi fått många nya, vilket är mycket positivt.

Förändringen och hanteringen av vaktlistan som infördes förra säsongen, där medlemmarna numera kan boka tid när man ska gå vakt har varit uppskattad. Drygt hälften av vaktpassen är valda av medlemmarna själva. Likt tidigare år har sjösättningen och upptagningen fungerat väl, inga tillbud har rapporterats. Kranen och mastkranen har besiktats utan anmärkningar.

Planen var att muddra färdigt mellan kajen och B-bryggan vilket inte gick att genomföra under vintern eftersom ingen entreprenör var intresserad att utföra muddring från isen. Planen är att kunna genomföra denna muddring i höst med mobilkran.

Hamnplanen grusades på försommaren och nu när vi också använder den gamla husvagnsparkeringen, så räcker parkeringsplatserna till, trots att vi har ett ökat antal parkerade bilar genom Nygatan 57:s sommarcafé. Det kan dock nämnas att vi har problem med en del felparkeringar av bilar och vagnar, där vissa parkerar på icke avsedda platser och vissa lämnar båtvagnar på bilparkeringen. Till kommande båtsäsong ska skyltningen förbättras.
Nygatan 57:s sommarcafé, Hamncaféet Kåge, har under sommaren gjort sin andra säsong och höll öppet från den 16 juni till och med den 19 augusti.

Efter en ”snäll” vinter på Lillhällan städades det, vattnet och bryggorna gjordes redo för en ny säsong. Tyvärr såldes det några färre säsongskort denna sommar, kanske med anledning av att arrangemanget runt midsommar blev mindre detta år.

Plåttaket på stugan är färdigställt och förråd/redskapsskjul är också byggt under sommaren. Ny kamin och skorsten är installerad i bastun, vilket innebär ännu härligare värme. Grillen med fyra platser är också renoverad.

En ny bastu (tillgänglighetsanpassad) har påbörjats, grunden och timringen är på plats. Planen är att den kommer att färdigställas under 2019.

Nordisk Sjötaxi har en dag i veckan under sommaren bedrivit turbåtstrafik i Kågefjärden. Turerna har utgått från hamnen och angjort både Lillhällan och Bergskäret.

Hängbryggan på Bergskäret reparerades vid säsongsstart, behov av ytterligare renovering kommer att behövas nästa år.

Klubben har haft studiecirklar som har utfört arbete med att sätta ny brädfodring, hängrännor och stuprör på halva magasinet samt renovera och bygga nya portar, fönster och fönsterluckor.

Under året har vi byggt en ny välkomstskylt som sitter vid infarten till Kåge båtklubb, vi har dessutom sålt reklamskyltar till skylten så att vi nu är uppe i 15 st, vilket ger ett bra tillskott till klubbkassan. Vår förhoppning är att vi ska sälja ytterligare skyltar under nästa år.

Under året har vi också underhållit vår hemsida och Facebook-sida med aktuella händelser,

Vi har också startat en grupp som ska se över behovet av skyltning i våra anläggningar, det arbetet ska ske under hösten.

Under året så har våra båtar, maskiner och verktyg på ett mycket bra sätt skötts om av engagerade medlemmar, men givetvis så får vi under varje år reparera och köpa vissa nya saker till vår utrustning.

En mycket ovanlig händelse inträffade under försommaren. Guldstadens båtklubb upplöstes och tillgångarna tillföll Kåge Båtklubb.

Det fanns ca 55 000:- i likvida medel, 12 flytbryggor och ett 50 tal Y-bommar i varierande skick samt en bilsläp. Under sommaren har Kåge Båtklubb lånat ut bryggor och Y-bommar till Nordisk Sjötaxi som har bedrivit båthamn på Manhemskajen. Bryggor och Y-bommar ska av Nordisk Sjötaxi transporteras till vår hamnplan under oktober.

Utöver de praktiska arbetena som oftast syns, så har en så här stor klubb en hel del administration. För att ge några exempel så har över 450 medlemsfakturor samt närmare 100 påminnelser skickats ut. Det är gjort över 3 000 medlemsutskick med e-post och över 600 med SMS. En bra bit över 1 500 mejl har kommunicerats med medlemmar och andra, för att inte glömma alla telefonsamtal. Det är gjort tusentals ändringar i vårt register BAS, som handlar om medlemsuppgifter, byte av båtar, avgifter, mm och som man kan se i den ekonomiska redovisningen så är även här en stor mängd arbete nedlagd.

Det är handlagt 33 nya och 39 avslutade medlemskap samt att 24 nya bryggplatser har fördelats.

Årsmötet hölls den 15 november och vårmötet den 14 mars, vilka båda var välbesökta.

Styrelsen har hållit 15 styrelsemöten med god uppslutning. Utöver styrelse, revisorer och valberedning så har vi i år haft 13 sektioner och ett 40-tal medlemmar som ledamöter. Båtklubben har också varit representerad i styrelsen för Västerbottens Båtförbund.

Utöver vad som beskrivit här ovan har mycket annat gjorts av alla medlemmar och förtroendevalda.

Samarbetet med andra båtklubbar i Skellefteå och kontakter med kommunen har varit bra.

Vi ser tyvärr att uppslutningen på våra föreningsdagar har varit mindre under detta verksamhetsår än under de senaste åren.

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar som har visat sitt intresse på våra medlemsmöten och en ros till de medlemmar som varit med och arbetat på våra föreningsdagar och vid andra tillfällen. Utan detta ideella arbete skulle avgifterna behöva höjas ordentligt och vi skulle inte vara en så bra båtklubb som vi är.

Kåge i oktober 2018                                 Styrelsen

Hans Öhlund                                            Gunnar Tellström                Leif Södermark

Stefan Olofsson                                        Rikard Waldemark             Fredrik Ferm

Patrik Sundin                                           Anders Hedqvist                Anders Häman

Anders Lidman                                         Markus Eriksson                 Pär Bergqvist

 

Sjösättning.

Tänk på att trotts att det blir vinter så går vi mot sjösättning och i morgon är det närmar än det var idag!

Regler Kåge båtklubb

Kåge Båtklubbs regler för 2019

Aktuell version finns på klubbens hemsida

Delaktighet och ideellt arbete

Som medlem, i synnerhet om man har en båtplats, förväntas man aktivt bidra i arbetet med att underhålla och utveckla våra gemensamma anläggningar.

Det är medlemmarnas gemensamma arbetsinsats som gör att vi kan hålla nere kostnader och därmed också de avgifter som medlemmarna behöver betala. Att delta i arbetet ger också en möjlighet till kamratskap och social samvaro.

Allmänna hamnregler

 1. Verksamheten i hamnen leds av hamnkaptenen som utses vid årsmötet och erhåller instruktioner av klubbens styrelse. Hamnkaptenen övervakar ordning och säkerhet i hamnen. Anvisningar från hamnkaptenen ska åtlydas.
 2. Hamnområdet och bryggor ska hållas städade och får ej belamras med saker.
 3. Svallvågor ska minimeras. Hastighetsbegränsning på 3 knop råder inom hamnen med tillhörande vattenområde (dvs även 100 meter utanför bryggor).
 4. Cykling, moped- och skoteråkning är förbjuden på bryggorna liksom parkering på annat ställe än på anvisad plats. Hundar ska hållas i band och får ej bindas på bryggorna.
 5. Störande ljud undvikes. Tystnad iakttas kl. 23.00-06.00. Efter beslut från styrelsen kan det få förekomma aktiviteter i hamnen även under denna tid.
 6. Eluttag på bryggor får ej användas för kontinuerlig inkoppling.
 7. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 8. Båt som har hamn- och/eller uppställningsplats ska vara försäkrad.

Förtöjning i hamnen

 1. Båtägaren ska själv anskaffa fullgoda förtöjningsgods och ansvarar för sin båts förtöjningsplats. Båten ska vara förtöjd i både för och akter, med tågvirke på både styrbords och babords sida. Båten ska vara förtöjd så att den inte skadar brygga eller annan båt. Förtöjningsgods ska avlägsnas från båtplatsen vid båtupptagning.
 2. Båten får inte vara förtöjd med stum förtöjning utan ska vara försedd med ryckdämpare. Tågvirke får inte läggas glidande, d.v.s. att förtöjningstamp för styrbords och babords sida ska vara separata tampar.
 3. Förtöjningstamp ska vara av långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid s.k. silke och ska av fabrikanten vara avsedd som förtöjningstamp. Förtöjningstamp ska minst vara dimensionerad för båtens vikt.
 4. På båten ska finnas minst fyra fendrar och på båt över 6,5 meter minst sex fendrar. Båtfendrar kan ersättas med fullgoda fendrar på y-bom.
 5. Finner hamnkaptenen båt bristfälligt förtöjd eller eljest i skick som äventyrar ordning och säkerhet i hamnen, kan denne söka kontakt med båtägaren och i samråd med denne och på dennes bekostnad vidta erforderliga åtgärder, t.ex. flytta båten. Nås ej båtägaren inom rimlig tid har hamnkaptenen rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt ovan.
 6. Båt som inte är gästbåt ska vara märkt med KBK-nummer väl synligt från bryggan. Märkningen kan utföras på valfritt sätt, t.ex. skylt, dekal eller märkremsa.
 7. Förtöjs båt utan att ha hyreskontrakt så betraktas båten som gästbåt och ägaren ska betala gästavgift enligt klubbens gällande avgiftslista.
 8. Båt får ej vara förtöjd vid kaj eller servicebrygga längre tid än vad som erfordras för mastning, båtlyft, toatömning, tankning etc.

Båtplats och båtplatskö

 1. Vem som ska ha vilken båtplats beslutas av hamnkaptenen.
 2. Vid anvisning av plats tas hänsyn till köplats, båtens storlek, vikt, manövrerbarhet och i mån av möjlighet även personliga önskemål.
 3. Endast medlemmar kan stå i kö för båtplats. Man kan inte köa för att få en viss plats. Eftersom alla platser inte passar alla båtar så kan listan inte enkelt numreras.
 4. Om man mist platsen och vill ha ny plats, så placeras man sist i kön.
 5. Byte av båt ska omgående anmälas till klubben. Vid byte till större båt garanteras ej att plats finns.
 6. Hyresgästen kan med hamnkaptenens medgivande och anvisningar, få sin plats uthyrd till annan medlem/båtägare, dock som längst två år. Styrelsen kan i vissa fall ge dispens från ovanstående regel.
 7. Vid andrahandsuthyrning uttages ordinarie decimeterpris samt en administrativ avgift. Även den som har hyreskontraktet betalar en administrativ avgift. Avgifterna framgår av klubbens gällande avgiftslista. Hyran återbetalas endast om platsen kan hyras ut för hela säsongen.
 8. Uthyrning i andra hand befriar inte hyresgästen från skyldigheten att gå vakt.
 9. Hyresgästen äger inte själv rätt att hyra ut eller låna ut sin plats i andra hand.

Tillfälliga båtplatser

 1. Då båtplats ej ska nyttjas under minst en vecka bör båtägaren anmäla detta till klubben så att platsen kan disponeras för gästande båtar.
 2. Efter sjösättning från klubbens uppläggningsplats får båt, som ej har båtplats, utan kostnad ligga på av hamnkaptenen anvisad plats i hamnen högst åtta dagar. Därefter debiteras avgift som fastställs av styrelsen.
 3. Sådan båt får ånyo förtöjas i hamnen från och med den 1 oktober.
 4. Vad som sägs under punkt 2 och 3 gäller i mån av plats.

Vinteruppläggning för båt och sommaruppställning för båtvagnar

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Uppläggningsplats uthyrs endast till medlem i klubben.
 3. Vinteruppläggningsplats får ej nyttjas efter sista sjösättningsdagen och före första upptagningsdagen (aktuella datum framgår av klubbens årsprogram). Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen.
 4. Platsansökan för ny vinteruppläggningsplats görs till klubben och tilldelning sker i mån av lediga platser.
 5. Uppläggning av båtar ska ske på vagn. Båt och båtvagn, med fungerande hjul och drag, ska vara märkta med KBK-nummer. Vagn ska dessutom märkas med ägarens namn och tel. nr.
 1. Området ska hållas i god ordning. Vid sjösättning ska båtägare städa sin båtplats och lägga täcknings- och uppläggningsmaterial på sin båtvagn som sedan placeras på sommaruppställningsplatsen avsedd för båtvagnar, alternativt på annan plats än klubbens område.
 2. Inom området råder generellt förbud mot arbete med öppen låga. Arbete med svetsning, skärning, uppvärmning eller annat arbete som kan ge upphov till brand, Heta arbeten, omfattas av särskilda regler. Dessa arbeten måste föregås av särskilt godkännande av brandskyddsansvarig (detta gäller hela klubbens område).
 3. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 4. Klubben, dess styrelse och funktionärer ansvarar ej för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.
 5. Endast båtvagnar får vara placerade på sommaruppställningsplatsen för båtvagnar. Från och med 15 oktober till och med 15 april får ej heller båtvagnar vara uppställda på platsen. Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen.

Sjösättning och upptagning

Allmänt

 1. Hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen har rätt att neka/stoppa lyft och transport som inte bedöms vara säker.

Allmänt för sjösättning och upptagning med truck och hamnkran

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Inför sjösättning/upptagning av båt anmäler man sig till klubben på en lista.
 3. Båtvagnens drag, placering och fästen för anliggning är viktigast liksom att konstruktionen är stabil och ändamålsenlig. Klubben har krav på vagnens kvalitet, men går den sönder står ägaren för skadan.
 4. Säkerställ att du vet vilken båtplats respektive vinteruppläggningsplats du ska ha och kom i tid den aktuella dagen så att inga oklarheter eller missförstånd uppstår.
 5. Du signerar att du betalat båtförsäkringen före lyft/körning. Klubben ansvarar för sin personal och eventuella misstag och du för båten. Endast försäkrade båtar lyfts/körs.

Sjösättning och upptagning med hamnkran

 1. Trucken kör vagnen till kranen. Förare av truck och kran är godkända av klubben. Kranen är besiktigad och får lyfta max 7,5 ton. Kranen är försedd med våg. Om lyftet överskrider maxvikten så avbryter kranföraren lyftet.
 2. Kranföraren bestämmer vid lyftet. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid lyftet får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för var stroppar och lyftok ska placeras samt hur båten ska placeras på vagnen. För att underlätta bör båtägaren sätta på märklappar på relingen för var stropparna ska sitta (klubben har dessa) och ser till att vagnen märks med båtens placering för kommande lyft.
 4. Lyftet betalas enligt gällande regler.

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp med truck

 1. Trucken kör vagnen till rampen. Förare av truck är godkända av klubben.
 2. Truckföraren bestämmer vid körningen. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid körningen får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för hur båten ska placeras på vagnen.
 4. Truckkörningen betalas enligt gällande regler.

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp på annat sätt

 1. Görs genom båtägarens försorg och på egen risk.

Regler och information för vakt

Allmänt

 1. Den som har hyreskontrakt för bryggplats har skyldighet att gå vakt. En vaktskyldighet följer med varje hyreskontrakt (d.v.s. att man vaktar en natt för varje plats man har).
 2. Vakten pågår från 20.00 till 06.00 påföljande dag.
 3. Ingen ska gå ensam vakt under natten. För att undvika detta bör ni som ska gå vakt ta kontakt med varandra några dagar i förväg.
 4. Om du inte kan gå vakt aktuellt datum kan du själv byta med annan medlem.
 5. Den som går istället för dig ska vara minst 18 år.
 6. Missad vakt betraktas som ett brott mot klubbens regler.
 7. Om laddbar strålkastare finns kom ihåg att sätta den i laddning efter avslutat pass.
 8. Använd vaktvästarna.
 9. Skriv din namnteckning i vaktlistan efter passet.
 10. Skriv gärna in uppgift om temperatur, väder och händelser under passet i vaktdagboken.
 11. Styrelsen kan besluta om att tilldela vakten ytterligare arbetsuppgifter som ska utföras under passet. Dessa meddelas på lista som bifogas övriga vaktinstruktioner.

Om något inträffar

 1. Ring 114 14 för hjälp med hur man ska agera vid mindre allvarliga incidenter.
 2. Ring 112 vid allvarligare händelser (tveka inte).
 3. Iaktta och skriv ned observationer avseende signalement (längd, kläder, ålder etc.)
 4. Notera regnr. på fordon, märke, färg etc. och var inblandade personer eller fordon tar vägen.

Miljöplan

Allmänt

För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. I klubbens styrdokument finns vår miljöpolicy, där vår grundläggande inställning till miljön framgår. Som medlem förväntas du ta del av och följa intentionerna i den samt nedanstående specifika punkter i miljöplanen.

 

Miljöfarligt avfall

Ska lämnas till kommunens miljöstation (Degermyran); exempelvis:

 • Färg, lack, lim (inklusive skraprester, slipdamm och spill)
 • Lösningsmedel (thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton)
 • Batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Oljor och motorbränslen
 • Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Glykol och andra frostskyddsmedel

Hushållsavfall, källsortering

Avfall ska i möjligaste mån källsorteras. Glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och små batterier var för sig. Källsorterat avfall ska exempelvis lämnas till kommunens återvinningsstation vid ICA, Kåge Centrum.

Hushållsavfall, brännbart

Övrigt hushållsavfall lämnas i sopkärl som finns på vår uppställningsplats för sopor på norra sidan om förrådsbyggnaden.

Sanering av båtbotten

Om gammal färg tas bort t.ex. genom skrapning, slipning eller blästring krävs att marken täcks så att slipdamm, smuts och färgrester kan samlas upp. Vid blästring behöver troligen ett tält byggas för att förhindra spridning av damm och gamla färgrester.

Slipning av båtbotten innebär att du måste använda en maskin som är kopplad till en industrisug med partikelfilter, för att undvika utsläpp. Arbetet får inte utföras om det blåser eller på annat sätt riskerar att spridas. Gammal färg ska behandlas som miljöfarligt avfall.

Glykol och motorkonserveringsmedel

Det är inte tillåtet att släppa ut glykol eller andra typer av konserveringsmedel i vattnet eller på land. Tänk på att frostskyddsmedel kan användas år efter år om den tas om hand (eventuellt kan det behövas en påspädning av frostskyddsvätskan). Samla upp och spara i en behållare, som förvaras på säkert sätt. Kasserad frostskyddsvätska ska behandlas som miljöfarligt avfall.

Byte av olja samt olje- och bränslefilter

Vid byte av olja samt olje- och bränslefilter ska det göras på sådant sätt att inte de miljöskadliga ämnena kommer ut i naturen. Gamla oljor och filter ska behandlas som miljöfarligt avfall.

Dieselinblandningar

Vinterförvaring med miljödiesel i tankarna bör undvikas för att minska risken för bakterietillväxt, som kan leda till att bränslet måste kasseras. Använd diesel utan RME eller syntetisk diesel.

Båtbottenfärger

Endast bottenfärger godkända för Bottenviken får användas.

Toalettavfall och tömning

Det är numera förbjudet att tömma toalettavfall i sjön.

Båtar med septiktank ska använda de sugtömningsstationer som finns. Klubbens tömningsstation är placerad vid hamnkranen. Lista över fler tömningsstationer finns på www.batmiljo.se.

Tömning av Porta potti görs i utslagsvask som finns på vår uppställningsplats för sopor på norra sidan om förrådsbyggnaden.

Slagvatten

Förorenat slagvatten som innehåller t.ex. oljor eller drivmedel får inte länspumpas ut i sjön. Använd svamp/trasa för att samla upp och avlägsna förorenat vatten. Behandlas som miljöfarligt avfall.

Förorening, utsläpp

Om det på klubbens område sker ett utsläpp som kan ha miljöpåverkan ska det omgående anmälas till SOS Alarm 112. En rapport om sådan händelse ska även skickas till klubbstyrelsen.

Arbeten med särskilda risker

Allmänt

 1. Avser aktiviteter som anordnas av klubben och där särskilda risker för hälsa, säkerhet och egendom kan förekomma, t.ex. vid sjösättning, upptagning och föreningsdagar.
 2. Exempel på särskilda risker i vår verksamhet och hur de hanteras:

Vinkelslip:              Ögon/hörselskydd, avstånd minst 10 m från byggnad, gnistsprut ej mot brännbart material/byggnad

Motorsåg:                Ögon/hörselskydd, sågbyxor, sågstövlar

Röj/trim:                  Ögon/hörselskydd

Gräsklippning:       Skyddsskor7hörselskydd

Borrmaskin:            Ögon/hörselskydd

Kapsåg:                    Ögon/hörselskydd

Truck/kran:              Lyd föraren, var ej under last, se upp för maskinen

Dykning:                 Utsedd dykarvakt assisterar dykaren hela dyket

På sjön:                    Flytväst

På bryggor:             Beakta halkrisk

På is:                         Beakta halkrisk, isdubbar eller räddningslina

 1. Hamnkapten eller annan person utsedd av styrelsen ska informera deltagarna om särskilda risker med arbetet samt hur dessa ska hanteras (t.ex. arbetssätt och skyddsutrustning).
 2. Det åligger enskild deltagare att ta reda på vad som gäller och följa arbetsledningens anvisningar. Arbete ska ej påbörjas om man är osäker på vad som gäller.
 3. Om uppenbar fara upptäcks; stoppa arbetet och tillkalla arbetsledning.
 4. Om något inträffar; tillkalla arbetsledning, vid allvarliga händelser ring 112.

Underlåter medlem att följa reglerna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

Reglerna antagna vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2018-11-14

Dessa regler kan i särskilda fall förändras efter styrelsebeslut.

Sjösättning/Upptagning

Förteckning över kranförare och truckförare godkända av Kåge Båtklubb

Andra personer får ej köra kran resp truck enligt arbetsmiljöverkets regler.

De har den kunskap som krävs. Har deltagit vid utbildning 090510 eller senare.

KBK är i detta avseende arbetsgivare.

Funktion: av KBKs styrelse godkänd som Kranförare och/eller Truckförare

Förteckning över godkända kran- och truckförare i KBK 2019
KBK-nr Godkända kranförare KBK-nr Godkända truckförare
582 Jan-Erik Landström 070-5538286 582 Jan-Erik Landström 070-5538286
182 Mats Bystedt 070-3112849 279 Anders Lundström 070-3690765
714 Patrik Sundin 070-5349598 632 Anders Pettersson 070-6411051
279 Anders Lundström 070-3690765 347 Peter Öjhammar 070-6872180
632 Anders Pettersson 070-6411051 666 Anders Lidman 070-1053232
559 Anders Hedqvist 070-3184180 226 Ulf Svanborg 070-6258831
199 Gunnar Johansson 070-5746391 749 Daniel Molander 070-3003819
749 Daniel Molander 070-3003819 773 Pontus Berg 070-6932986
773 Pontus Berg 070-6932986 714 Patrik Sundin 070-5349598
245 Peter Lugnegård 070-5377068
800 Rober Koss 070-6010833 800 Robert Koss 070-6010883
476 Isak Burman 070-5599839 476 Isak Burman 070-5599839
480 Nicklas Noren 070-4501015 480 Nicklas Noren 070-4501015
827 Lars Persson 070-2427873 827 Lars Persson 070-2427873
497 Anders Gustavsson 070-3416921
448 Andreas Westerberg 070-3621004
Kranförare under utbildning Truckförare under utbildning
Uppdaterad 2019-06-11

Stadgar

Kåge Båtklubbs stadgar

Antagna vid vårmöte den 14/4 1986, samt reviderade vid årsmöte 861027, 011107, 041117, 071114, och 151118.

§ 1 Namn

Kåge Båtklubb (KBK), stiftad 1963. Är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Skellefteå kommun.

§ 2 Ändamål och syfte

Båtklubbens ändamål och syfte är

2:1 att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.

2:2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

2:3 att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.

2:4 att genom dels eget aktivt, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

2:5 att genom arrangemang som föreningsdagar, träffar, regattor, eskadrar, tävlingar och fester verka för medlemmarnas trevnad och sammanhållning.

§ 3 Medlemskap

3:1 Medlemskap erhålles efter därom gjord ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.

3:2 Medlemskap kan förekomma som familjemedlem (med en röst/familj) och som hedersmedlem.

3:3 Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

3:4 Medlem, som inte inom tre (3) månader efter avisering erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

3:5 Medlems uteslutning

Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag vid ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.

Till möte, som ska avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, ska medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav det framgår att ett uteslutningsärende ska behandlas.

Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Uteslutning av i denna punkt nämnt slag ska rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.

§ 4 Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är

4:1 Årsmöte

4:2 Vårmöte

4:3 Extra möte

4:4 Styrelse

§ 5 Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 Oktober — 30 september.

§ 6 Uppgifter till båtförbund

Båtklubben ska på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisningen.

§ 7 Avgifter

Avgifter till klubben fastställs av årsmötet, förutom avgifter som styrelsen kan besluta om enligt hyreskontrakt för båtplats och ordningsregler för hamnområdet.

§ 8 Årsmöte

8:1 Årsmöte avhålls årligen senast under fjärde (4:e) kvartalet och ska utlysas sex veckor före dess avhållande.

8:2 Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande

8:3 Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg.

8:4 Styrelsen ska hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmöte.

8:5 Årsmötets dagordning ska uppta

1 Årsmötets öppnande

2 Årsmötets stadgeenliga utlysande

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4 Val av rösträknare tillika justeringsmän

5 Styrelsens verksamhetsberättelse

6 Kassarapport

7 Revisionsberättelse

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

10 Motioner till årsmötet

11 Val av ordförande och sekreterare (se § 12:2)

12 Val av övriga styrelseledamöter (se § 12:2)

13 Val av minst två styrelsesuppleanter

14 Val av övriga funktionärer

15 Val av två revisorer

16 Val av en revisorssuppleant

17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

18 Fastställande av ersättning till styrelse

19 Program för kommande verksamhetsår

20 Övriga frågor

21 Årsmötets avslutning.

§ 9 Röstning

Varje medlem/familj äger en röst.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall då någon fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal ska lottning avgöra.

§ 10 Vårmöte

10:1 Vårmötet hålls årligen under mars månad

10:2 Ärenden till vårmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före dess avhållande.

10:3 Kallelse jämte dagordning till vårmötet meddelas senast 2 veckor i förväg.

10:4 Vårmötets dagordning beslutas av styrelsen.

§ 11 Extra möte

11:1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av klubbens medlemmar gör framställning härom.

11:2 Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen ska innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

§ 12 Styrelse

12:1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar

att representera båtklubben

att vara båtklubbens verkställande organ

att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet

att upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat

att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi

att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter

12:2 Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:

ordförande

vice ordförande

sekreterare

kassör

hamnkapten

samt fyra ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid på två år, på så sätt att ordförande och sekreterare samt två ordinarie ledamöter väljs vid jämna årtal och övriga vid udda. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter.

12:3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som har till uppgift att förbereda de ärenden, som ska behandlas av styrelsen, samt sköta klubbens löpande ärenden.

12:4 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgående. Styrelsen kan vid behov adjungera medlemmar till styrelsemöten.

§ 13 Revision

13:1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

13:2 Kassören ska överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet.

13:3 Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka för årsmötet.

§ 14 Valberedning

14:1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet som sammankallande Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen

Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas

14:2 Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

§ 15 Firmateckning

Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

§ 16 Klubbens emblem är

Båtstandert – vimpel i färgerna blått och vitt.

Möss-, ärm- och blazeremblem i guld på blå botten.

§ 17 Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra följande möten (ett årsmöte och vårmöte eller ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen ska dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

§ 18 Anslutning till riksorganisation

Båtklubben ska vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

Beslut om in- och utträde i riksorganisation ska fattas av båtklubbens årsmöte.

§ 19 Båtklubbens upplösning

Beslut om båtklubbens upplösning ska, för att vara giltig, fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

I kallelsen till dessa ska anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

I händelse av klubbens upplösning ska klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta ska ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Kåge den 28 oktober 1986

Åse Holmström

Ordförande

Kåge den 7 november 2001

Erling Grahn

Ordförande

Kåge den 17 november 2004

Peter Lugnegård

Ordförande

Kåge den 14 november 2007

Peter Lugnegård

Ordförande

Kåge den 18 november 2015

Hans Öhlund

Ordförande

Styrdokument/vision

Kåge Båtklubbs styrdokument för 2019

Aktuell version finns på klubbens hemsida

Inledning
Klubbens vision och verksamhetsidé utgår från vad som sägs i Kåge Båtklubbs stadgar § 1-2.
Styrdokumentet är baserat på en nulägesbeskrivning med tillägg av nu kända planer.
Styrdokumentet är ett levande dokument, vilket ska uppdateras årligen och fastställas av klubbens årsmöte, för att sedan gälla som huvudsaklig inriktning av verksamheten.

Vision
Klubbens vision är att inom sitt verksamhetsområde göra båtlivet tillgängligt för alla som vill.

Verksamhetsidé

Klubben ska bedriva verksamhet för att främja båtlivets utveckling, samt skapa, vidmakthålla och utveckla anläggningar för att underlätta båtägandet och göra utflyktsmål tillgängliga.

Miljöpolicy
För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. Vårt åtagande är därför:
• Att uppfylla lagar och andra krav som är relevanta för verksamheten inklusive klubbens miljöplan.
• Att vid anskaffning och användning av utrustning i möjligaste mån välja energieffektiva och miljövänliga alternativ.
• Att minimera mängden utsläpp och avfall, samt förebygga förorening.
• Att alla medlemmar inser att miljön är var och ens personliga ansvar och agerar därefter.
• Att kommunicera vår miljöpolicy till såväl medlemmar som andra som vistas på klubbens anläggningar eller utför arbeten för klubben

Verksamhet
Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sin verksamhet:
• Genomförande av Båtens dag.
• Genomförande av eskader.
• Bedriva ungdomsverksamhet (seglarskola mm).
• Samverka med andra organisationer som anordnar aktiviteter i Klubbens närområde.
• Bedriva utbildning för att främja sjösäkerheten och utveckla båtlivet.
• Genomföra medlemsaktiviteter och samkväm.
• Övriga aktiviteter som syftar till att vårda och utveckla klubbens verksamhet och anläggningar.

Medlemmar
Klubben är en ideell förening, vars arbete ska fördelas solidariskt mellan medlemmarna.
Klubben ska introducera nya medlemmar för att bekanta dem med klubbens verksamhet.

Anläggningar
Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sina anläggningar:
Klubblokaler
– Tillgång till kontors- och arkivplats, samlingslokal om min 50 kvm, samt serviceinrättning omfattande ett kök, två toaletter och en dusch.
– Tillgång till kallförråd om min 90 kvm.
– Tillgång till verkstad om min 20 kvm (varmbonad, för tillfällig uppvärmning vid behov).
Hamnanläggning
– Min 225 båtplatser med bommar, el och vatten, skyddade från sjögång, med djup och storlek anpassad till de båtar som ska nyttja platserna.
– Handikappanpassad turbåts- och servicebrygga.
– Min 3 gästplatser.
– Sjösättningskran; en st med kapacitet min 7,5 ton.
– Mastkran; en st med kapacitet min 200 kg, höjd över vattnet min 12 m.
– Mastställ; med tak och med plats för 40 master upp till 17 meters längd.
– Truck eller motsvarande för lyft och transport; en st med kapacitet min 12 ton.
– Sjösättningsramp; en st, yta med fast beläggning (t.ex. betong), sjösättningsbrygga.
– Vinteruppställningsplatser; min 48 st med tillgång till vatten och el.
– Drivmedelsservice; diesel och bensin, med möjlighet till kortbetalning.
– Avfallshantering; sopkärl för brännbart avfall ska finnas i hamnen.
– Anläggning för sugtömning av toalettavfall.
– Bevakning i medlemmarnas regi.
• Anläggning på Lillhällan
Brygga, stuga, dusch, bastu, dass, grillplatser (delvis handikappanpassat), handikappbastu, handikappdass, tillgång till el, tillgång till färskvatten.
• Anläggning på Storhällan
Brygga, dass, grillplatser.
• Anläggning på Bergskäret
Två bryggor, dass, grillplatser.
• Anläggning på Klåvaskäret
Grillplatser.
Klubbåtar
– 2 öppna motorbåtar
– 8 optimistjollar.
– 2 ok-jollar
– 1 trissjolle.
• Servering/kafé
Plats ska tillhandahållas för verksamhet bedriven av fristående arrendator.
• Båthus
Klubben upplåter i mån av utrymme mark för medlemmarna att uppföra båthus på, vilket regleras i avtal enligt klubbens gällande regler för detta.
Styrdokumentet beslutat vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2017-11-15

Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR)
Vårmöte 2016 protokoll

Protokoll vid vårmöte i Kåge Båtklubb torsdag den 10/03 2016

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2. Vårmötet stadgeenligt utlyst

Kallelsen till vårmötet utlystes drygt två och en halv vecka innan vårmötet. Mötet godkände att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Val av ordförande för mötet

Hans Öhlund valdes som ordförande.

§ 4. Val av sekreterare för mötet

Patrik Sundin valdes till sekreterare.

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Förslagna personer Peter Fuhrman, Tage Staflund valdes.

§ 6. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg, §9. (paragraf 10 och framåt flyttas därav ett steg framåt i förhållande till utskickad dagordning.

§ 7. Utbyggnad av hamnen

Hans informerar om jobbet till dags datum, pålningsarbetet gick över förväntan. Vi har haft ett tiotal personer per arbetsdag och önskar att vi får fler frivilliga arbetare kommande arbetsdagar.

Vi räknar med att utbyggnaden skall ge 40 nya platser (inklusive de temporära platser vi hade under säsongen 2015 på E-bryggan). Nya bryggor kommer att få y-bom mellan varje båt då det är den standard vi långsiktigt eftersträvar i hela hamnen.

Muddringen kommer inte att hinnas innan sommar, dock planerar vi för att genomföra sugmuddring kommande höst.

§ 8. Reviderat ekonomibeslut för hamnutbyggnaden

Fredrik Ferm redovisar bakgrunden till varför hamnutbyggnaden blir dyrare i förhållande till tidigare fastslagen budget.

 • Vi planerar att inte återanvända bryggor i dåligt skick (pengar för denna merkostnad tas från återinvesteringsfonden enligt tidigare fastslagna principer).
 • Kostnaden för etablering av tankanläggningen har ökat med ca. 200´000:- på grund av att de nya regler som finns för nyetablering av anläggningen tolkas striktare än vi tidigare fått oss till del.

Mötet godkände Fredriks redogörelse. Se bilaga 1.

§ 9. Nytt beslut om lån till hamnutbyggnad

Mötet fastställd årsmötets beslut att godkänna att styrelsen tar ett banklån på 500 000 kr i Swedbank, med säkerhet i form av borgen från SBU, för att genomföra utbyggnad av hamnen. Mötet godkände investeringen som beräknas under verksamhetsåret uppgå till ca, 1,2 mkr.

§ 10. Båtmuseet

Hans rapporterade att kommunstyrelsen tagit beslut startat en ny utredning gällande placering av nytt båtmuseum.

§ 11. Sektionerna

Styrelsen har skapat en organisation med olika sektioner, i ett antal sektioner behövs fler personer. Detta gäller i första hand sektionerna.

 • Aktiviteter Patrik Sundin
 • Klubbstuga Fredrik Ferm
 • Special grupp(El, Snick, VVS, dyk mm) Markus Eriksson

Mötet uppmanade medlemmarna anmäla intresseav att delta i en sektion.

§ 12. Båtens dag

Mötet anser att klubben har mycket att göra och beslutade att inte ha någon båtensdag detta år.

§ 13. Lillhällan Bastuholmen

Information om vatten och sponsring, vi har inte fått tillräckligt med pengar för att kunna dra igång projektet. Men räknar med att vi får in pengar från företag och privatpersoner som gör detta projekt möjligt. Mötet uppmanade alla som ser ett värde i att få vatten till Lill hällan att lämna ett bidrag.

§ 14. Dispositionsplan hamnområdet

Anders Hedqvist beskriver arbetet med framtagande av en ny dispositionsplan som bland annat beskriver hur vi vill nyttja hamnområdet. Det finns önskemål om att bygga fler båthus som är en av orsakerna till att denna plan måste revideras.

Fråga om ev. ett kommande båtmuseum och dess placering kom på tal av en medlem. Båthusens placering kommer inte att ta markyta i anspråk som kan anses vara lämplig till andra byggnader som klubben i dagsäker ser behov av.

Frågan om nytt arrendeavtal eller möjligheten för klubben att köpa marken vi idag har nyttjanderättsavtal på kom från mötet. Styrelsen redogjorde att vi jobbar vidare med frågan om att få en juridisk mer säker form för oss som klubb men också för de medlemmar som med privata medel byggt sina båthus och arrenderar marken av klubben i andra hand.

Rapport godkändes om dispositionsplan för hamnområdet.

§ 15. Bergskäret

Hans informerar om att vi nu har avtal om att vi har rättigheten att ha bryggor och eldstad på ön. Som motprestation så skall vi städa området två ggr. per år.

§ 16. Klåvaskäret

Hans informerar om att vi nu har avtal på gällande Klåvaskäret, om att vi har möjlighet att placera grillstad på ön.

Fråga om Storhällan kom från mötet, om att utveckla och underhålla anläggningen där. Hans beskrev att vi har kontakt med ägaren av marken och att vi hoppas på en skriftlig överenskommelse som ger oss rätt att förvalta en anläggning där.

§ 17. Webbkamera

Vid årsmötet kom en fråga om att vi som klubb kunde sätta upp en väderkamera vid vår anläggning i Småbåtshamnen. Patrik informerar om att styrelsen jobbar med frågan gällande införande av en väderkamera men att det kan finnas problem med 9 § Kameraövervakningslag (2013:460).

§ 18. Överklagan om utökat strandskydd

Kort information från Hans om att de större båtklubbarna i kommunen, markägare och Skellefteå kommun överklagat länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd (det utökade strandskyddet skulle inskränka och försvåra våra möjligheter att utveckla båtlivet i vårt närområde). Efter överklagan har regeringen upphävt beslutet.

§ 19. Övriga frågor

 1. Hans informerade om caféet drivs på samma sätt som förra sommaren.
 2. Turbåt kommer att gå från Kåge, som vi kunde läsa om i Norran.
 3. Frågan om att kunna få Laponia till Kåge skärgård, information om att vi inte i dagsläget har möjlighet att ta emot så pass stora båt i vår hamn.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande                                                                                                                 Sekreterare

………………………………                                                                                   ………………………………..

Hans Öhlund                                                                                                             Patrik Sundin

Justerare                                                                                                                    Justerare

……………………………….                                                                                  ………………………………..

Peter Fuhrman                                                                                                           Tage Staflund

Årsmöte 2016 protokoll
Årsmöte Kåge Båtklubb

Datum: 2016-11-16

Ort: Kåge

§ 1. Årsmötet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet är utsänd så den varit medlemmarna tillhanda mer än två veckor 
innan årsmötet. 
Mötet godkände att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Hans Öhlund valdes som ordförande och Thomas Boström som sekreterare för mötet.

§ 4. Val av rösträknare tillika justeringsmän

Anders Hettinger och Håkan Almqvist valdes att justera mötesprotokollet.

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, enligt bilaga
Hans Öhlund informerade om de huvudsakliga händelserna under året och att klubben har 
340 betalande medlemmar. 
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 6. Kassarapport, enligt bilaga

Leif Södermark gick igenom årsbokslutet och presenterade årets resultat och balans. 
Mötet godkände kassarapporten.

§ 7. Revisionsberättelse, enligt bilaga

Curt Levin läste revisionsberättelsen som revisorerna Curt Axelsson och Curt Levin 
skrivit. 
Mötet godkände revisionsrapporten.

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelse

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
Mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Vinstdeposition

Leif Södermark berättar om vinstdepositionen om som är på 243 000:- som styrelsen 
föreslog att avsättes till återinvesteringsfonden. 
Mötet godkände styrelsens förslag på vinstdispositionen. 

§ 10. Fastställande av styrdokument, enligt bilaga

Anders Hedqvist presenterade styrelsens förslag på förändringar och miljöpolicy som har 
tillkommit. 
Styrelsens förslag enligt bilaga godkändes. 
 
§ 11. Fastställande av regler 2017, enligt bilaga

Anders Hedqvist presenterar styrelsens förslag på förändringar och miljöplan som har 
tillkommit. Styrelsens förslag enligt bilaga godkändes. 
Mötet beslutade också att styrelsen för i uppdrag att göra en text om arbeten med 
särskilda risker. Denna är inskriven i bilagan.

§ 12. Fastställande av årsprogram för 2017, enligt bilaga

Anders Hedqvist presenterar förslaget som innehåller fler föreningsdagar än tidigare 
samt Båtens Dag. 
Styrelsens förslaget enligt bilaga godkändes.

§ 13. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

§ 14. Val

Samtliga val förrättades med acklamation och samtliga valdes enhälligt. 

Styrelse
Ordförande 2 år, Hans Öhlund 
Sekreterare 2 år, Stefan Olofsson 
Registeransvarig 2 år, Rikard Waldemark 
Ledamot 2 år, Anders Häman
Suppleant 1 år, Anders Lidman
Suppleant 1 år, Markus Eriksson
Suppleant 1 år, Gunnar Tellström

Revisorer
Revisor 2 år, Curt Levin
Revisorssuppleant 1 år, Stellan Holmström.

Valberedning
Valberedning 1 år, Christopher Lundström. sammankallande
Valberedning 1 år, Tage Staflund. 
Valberedning 1 år, Benny Markusson
Valberedningssuppleant 1 år Eja Häman Aktell

Hans Öhlund informerade om vilka som har ingått i klubbens olika sektioner. 
Några valdes på mötet och styrelsen fick i uppdrag att komplettera 
ledamöter i sektionerna. 
Christopher Lundström presenterade tankar om förbättringar, framför allt att man bör 
informera nya medlemmar om vad det förväntas av dem.

§ 15. Fastställande av ersättning till styrelse

Förslag att styrelsen ersätts med samma ersättning som tidigare, 100:- per bevistat 
styrelsemöte och maximalt 900:- per år. 
Mötet beslutade enligt förslaget. 

§ 16. Budget, enligt bilaga

Leif Södermark gick igenom styrelsens förslag till budget och investeringar enligt bilaga. 
Mötet beslutade enligt förslagen. 

Styrelsen har sökt EU bidrag på 600 000:- Vid ett beviljande av sökta EU-pengar gav mötet 
styrelsen rätt att göra ytterligare investeringar exempelvis en betongbrygga till.

§ 17. Fastställande av avgifter för 2017, enligt bilaga

Fredrik Ferm presenterar styrelsens förslag till avgifter. 
Mötet godkände styrelsens förslag till avgifter med en förändring. Gästplats hamnen 
dygnsavgift blev satt till 150:- vilket är inskrivet i bilagan.

§ 18. Rapport från styrelsen om aktuella frågor

Hans Öhlund berättar om aktuella frågor. Lillhällan, framdragning vatten, bidrag till ny 
handikappanpassad-bastu, nytt tak till stugan, färdigställande av el och dusch. 
Fortsatt muddring, uppstökning av klubb-båt. Ny arrendator av Kåge Hamncafé. 
Renovering av A-brygga och förlängning av D-brygga.
Rapporten godkändes.

§ 19. Övriga frågor

Vad händer med Storhällan? Styrelsen fortsätter diskussion med markägaren.
Köp av mark från Storkåge Byamän som Kåge båtklubb har nyttjanderättsavtal på. 
Styrelsen avvaktar nytt bud från byamännen.

§ 20. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Ordförande                           Protokollförare


...............                        ................ 
Hans Öhlund                          Thomas Boström

Justerare                            Justerare


...............                        .................
Håkan Almqvist                         Anders Hettinger
Vårmöte 2017 protokoll

Protokoll fört vid Kåge Båtklubbs vårmöte den 13 mars 2017.

 

 

Deltagare: Enligt bilagd deltagarförteckning.

 

Förslag till dagordning

 • 1. Mötets öppnande Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 • 2. Vårmötet stadgeenligt utlyst Det konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt.
 • 3. Val av ordförande för mötet Hans Öhlund valdes.
 • 4. Val av sekreterare för mötet Fredrik Ferm valdes.
 • 5. Val av två justerare, tillika rösträknare Tage Staflund och Rikard Waldemark valdes.
 • 6. Godkännande av dagordning Godkändes enligt förslag.
 • 7. Revidering av Kåge Båtklubbs regler för 2017 Förslag från styrelsen att revidera avsnitt Allmänna hamnregler, punkt 5 till: Störande ljud undvikes. Tystnad iakttas kl. 23.00-06.00. Efter beslut från styrelsen kan det få förekomma aktiviteter i hamnen även under denna tid. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
 • 8. Rapporter från styrelsen och sektionerna
 • Kåge hamncafé: Hans Öhlund informerade om att avtal för drift av café tecknats med Nygatan 57, att ansökan om bygglov och andra tillstånd pågår, samt att vi har en del åtgärder som återstår att göra för att bereda plats för det nya caféet.
 • Utläggning av betongbrygga: Fredrik Ferm informerade om att en ny, vågdämpande brygga som ska förlänga D-bryggan 20 meter kommer att levereras och läggs ut så snart isen har lämnat hamnen.
 • Renovering av A-bryggan och y-bommar: Fredrik Ferm informerade om vårens projekt för vidare uppgradering av hamnen.
 • EU-bidrag: Hans Öhlund informerade om att vi fortfarande inte har fått besked om det bidrag vi sökt p.g.a. långa handläggningstider hos Jordbruksverket.
 • Bygglov och strandskydd Lillhällan: Hans Öhlund informerade om att alla sökta lov för vidare utveckling av våra anläggningar är beviljade.
 • Bidrag båtsamråd: Hans Öhlund informerade om att vi fått bidrag av Skellefteå Fritidsförvaltning beviljat för att dra in el och belysning på området och i stugorna på Lillhällan.
 • Lillhällan: Hans Öhlund informerade om planerade arbeten i vår, bl.a. att byta tak på stugan, bygga klart handikapptoa och bygga en handikappbastu.
 • Muddring: Hans Öhlund informerade om planer för vidare muddring i hamnen.
 • Parkering: Hans Öhlund informerade om att parkeringsupplägget kommer att ses över främst med hänsyn till förväntat ökat antal besökare till caféet.
 • Övrigt: Hans Öhlund informerade om planerna för Båtens dag, samt om genomförda och kommande utbildningar.
 • 9. Övriga frågor Inga frågor förelåg.
 • 10. Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande                                                         Protokollförare

_______________________                              _______________________

Hans Öhlund                                                      Fredrik Ferm

Justeras                                                               Justeras

____________________________                    _____________________

Rikard Waldemark                                             Tage Staflund

Årsmöte 2017 protokoll

Protokoll för årsmöte Kåge Båtklubb onsdagen den 15 november 2017 kl. 19 00

§ 1. Mötes öppnande.
– Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2. Årsmötets stadgeenlig utlysande.
– Mötet anses som stadgeenligt utlyst

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
– Hans Öhlund valdes till mötesordförande och Stefan Olofsson till sekreterare för årsmötet.
§ 4. Val av rösträknare tillika justerare.
– Till rösträknare valdes Mats Bystedt och Catarina Lidman.

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
– Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och mötet godkände verksamhetsberättelsen och att den kan läggas till handlingarna.

§ 6. Kassarapporter.
– Fredrik Ferm Föredrog det ekonomiska läget, där han bla presenterade resultaträkning och balansräkning, mötet godkände kassarapporten och att den kan läggas till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelse
– Curt Levin föredrog den revisionsberättelse som han och Curt Axelsson tagit fram, revisorerna föreslog att styrelsen skall ges ansvarsfrihet för 2017.

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
– Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 9. Vinstdisposition
– Vinstdispositionen med förslag på att avsätta 271 000 kr till återinvesteringsfonden, godkändes av mötet.

§ 10. Fastställande av styrdokument för 2018
– Fredrik Ferm gick igenom de förändringar som styrelsen föreslagit. Mötet fastställde dokumentet med de av styrelsen föreslagna förändringarna.

§ 11. Fastställande av regler för 2018
– Anders Hedqvist berättade om de förändringar som styrelsen föreslagit. Mötet beslutade att fastställa dokumentet med de av styrelsen föreslagna förändringarna.
– Mötet beslutade att styrelsen skall ta fram riktlinjer på hur eluttagen på bryggor och på hamnplanen skall få användas. Riktlinjerna skall presenteras på vårmötet.
– Mötet beslutade att styrelsen skall ta fram en bättre hantering av lediga båtplatser under sommarmånaderna när båtplatserna står tomma. En bättre hantering skall presenteras på vårmötet.

§ 12. Fastställande av årsprogram 2018
– Ordförande föredrog styrelsens förslag på 2018 års program, mötet fastställde års programmet i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13. Motioner
– Inga motioner var inlämnade

§ 14. Val
– Valberedningen föreslog Per Bergqvist till ny suppleant i styrelsen på 1 år
– Valberedningen föreslog Gunnar Tellström som ny vice ordförande på 2 år.
– Möte godkände valberedningens förslag och valde Per och Gunnar.
– Valberedningen föreslog omval av Curt Axelsson som revisor på 2 år och omval av Stellan Holmström som revisor suppleant på 1 år.
– Mötet godkände valberedningens förslag och valde Kurt och Stellan.
– Valberedningen föreslog Jan Nygren som ny ordförande i valberedningen på 1 år,
– Valberedningen föreslog Catharina Lidman och Viktoria Sundin som nya ledamöter i valberedningen på 1 år, samt omval av Ejja Häman Aktell som suppleant i valberedningen på 1 år.
– Mötet godkände valberedningens förslag och valde Jan, Catharina, Viktoria och Ejja till valberedning.
– Den avgående valberedningen föreslog att en kartläggning av medlemmars olika kompetenser skall göras, dessutom föreslog valberedningen att styrelsemöte kan hållas i samband med middag för att spara tid och uppmuntra styrelsearbetet.
§ 15. Fastställande av ersättning till styrelse
– Mötet beslutade att befintliga ersättningar skall ligga kvar på 100 kr per bevistat styrelsemöte, dock max 900 kr per år. Mötet beslutade att styrelsen skall undersöka sätt att uppmuntran de medlemmar som lägger ner många timmar på båtklubben. Dessutom skall klubben undersöka hur vi kan jobba med gott värdskap på föreningsdagarna, så att så många som möjligt vill komma och jobba i klubben.

§ 16. Budget
– Fredrik Ferm föredrog den av styrelsen föreslagna budgeten och investeringsförslag.
– Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på budget och investeringar.

§ 17. Fastställande av avgifter för 2018
– Fredrik Ferm föredrog de av styrelsen föreslagna avgifterna.
– Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på avgifter.

§ 18. Rapport från styrelsen om aktuella frågor
– Ordförande berättade vad som är på gång med utbyggnad av hamnen, muddring och färdigställande av byggnationer på Lillhällan.
– Rapporten godkändes av mötet.

§ 19. Övriga frågor
– Tage Staflund berättade att en hjärtstartare skall med hjälp av sponsorer sättas upp på Lillhällan, han önskade också att det skulle sättas upp räddningsstegar i hamnen. Mötet beslutade att styrelsen skall undersöka de två synpunkterna.
– Lars xx berättade att kryssarklubben vill få information från medlemmarna om det finns skyltar och ensmärken som behöver underhåll.
– Mats Bystedt undrade vad som händer med Storhällan, Ordförande informerade att klubben i nuläget inte kommer att göra någon insats på Storhällan.
– Mari Ellström Vesterlund, framförde att fler sk trevligheter gagnar tillströmmande av fler medlemmar, och då inte bara män. Hon föreslog bla att man kan ha ett vårmöte och sedan gå ut och äta mat tillsammans.

§ 20. Avslutning
– Ordförande avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.
Ordförande                            Sekreterare                                     Justerare
…………………………………… …………………………………… ———————————-

Hans Öhlund                         Stefan Olofsson                               Mats Bystedt
———————————-
Catharina Lidman

Vårmöte 2018 protokoll

Protokoll fört vid Kåge Båtklubbs vårmöte den 14 mars 2018.

 

Deltagare: Enligt bilagd deltagarförteckning.

 

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Vårmötet stadgeenligt utlyst Det konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt.

§ 3. Val av ordförande för mötet Hans Öhlund valdes.

§ 4. Val av sekreterare för mötet Stefan Olofsson valdes.

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare Catarina Lidman och Marie Ellström Westerlund valdes.

§ 6. Godkännande av dagordning Godkändes enligt förslag.

§ 7. Revidering av Kåge Båtklubbs regler för 2018 Förslag från styrelsen att revidera avsnitt Allmänna hamnregler, punkt 6 till: Eluttag på bryggor får ej användas för kontinuerlig inkoppling. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 8. Rapporter från styrelsen och sektionerna

 • EU-bidrag: Leif Södermark informerade om läget gällande EU-bidraget
 • Bidrag båtsamråd: Anders Hedquist informerade om att vi sökt bidrag för ett förrådstak och en badbrygga till Lillhällan
 • Muddring: Hans Öhlund informerade om planer för vidare muddring i hamnen. Styrelsens förslag är att muddra med mobilkran.
 • Pålning: Hans Öhlund informerade att arbetet med att tryck ner pålarna var klart och han tackade alla som ställt upp och jobbat.
 • Skyltar: Stefan Olofsson informerade om planerna att sätta upp en ny välkomstskylt vid infarten till båtklubben.
 • Hjärtstartare: Tage Staflund informerade om status i detta ärende.
 • Gästplatser: Per Bergqvist informerade om problemet med att markera lediga platser för våra gäster. Styrelsen kommer att jobba vidare med detta under våren.
 • Räddningsstegar: Anders Hedqvist informerade att vi kommer att montera räddningsstegar i hamnen.
 • Introduktion av nya medlemmar: Hans Öhlund informerade om styrelsens arbetet med detta, bla planeras en infoträff för nya medlemmar.
 • Uppgradering av hamnen: Fredrik Ferm informerade om de olika åtgärder som skall ske i hamnen, bla skall vissa bomdäck renoveras.
 • Ny brädfodring av magasinet: Hans Öhlund informerade att onsdagsgruppen håller på att sätta ny brädfodring på hamnmagasinet.

§ 9. Övriga frågor

– Hans Öhlund informerade om eskader segling i Kroatien som SSRS håller i.

– Tage Staflund undrade om det fanns något intresse att starta onsdagsseglingar igen. Jan-Erik Landström och Ulf Lindfors anmälde sig att hjälpa till.

– En fråga ställdes hur sommarens båtvagns parkering skall lösas. Tanken har hela tiden varit att det skall kunna ske på samma plats som tidigare, då båthusbyggarna skall se till att plats finnes.

– Ett förslag om att båtupptagningen skulle utökas med söndagar, då det finns ett flertal som jobbar lördagar.

§ 10. Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande                                                         Protokollförare

_______________________                              _______________________

Hans Öhlund                                                      Stefan Olofsson

Justeras                                                               Justeras

____________________________                    _____________________

Catarina Lidman                                                 Marie Ellström Westerlund

Årsmöte 2018 protokoll

Protokoll för årsmöte Kåge Båtklubb onsdagen den 14 november 2018 kl. 19 00

1. Mötes öppnande.

 • Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Årsmötets stadgeenlig utlysande.

 • Mötet anses som stadgeenligt utlyst

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 • Hans Öhlund valdes till mötesordförande och Stefan Olofsson till sekreterare för årsmötet.

4. Val av rösträknare tillika justerare.

 • Till rösträknare valdes Robert deVahl och Tage Staflund.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 • Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och mötet godkände verksamhetsberättelsen och att den kan läggas till handlingarna.

6. Årsbokslut.

 • Fredrik Ferm Föredrog det ekonomiska läget, där han presenterade årsbokslutet med resultaträkning och balansräkning, mötet godkände Årsbokslutet och att den kan läggas till handlingarna.

 7. Revisionsberättelse

 • Catarina Lidman föredrog den revisionsberättelse som Curt Levin och Curt Axelsson tagit fram, revisorerna föreslog att styrelsen skall ges ansvarsfrihet för 2018. Mötet godkände revisionsberättelsen.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

 • Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

 9. Vinstdisposition

 • Vinstdispositionen föredrogs av Fredrik Ferm, Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på vinstdisposition.

 10. Fastställande av styrdokument för 2019

 • Anders Hedqvist gick igenom de förändringar som styrelsen föreslagit. Mötet fastställde dokumentet med de av styrelsen föreslagna förändringarna.

 11. Fastställande av regler för 2019

 • Anders Hedqvist berättade om de förändringar som styrelsen föreslagit. Mötet beslutade att fastställa dokumentet med de av styrelsen föreslagna förändringarna.

 12. Pris till onsdagseglingar

 • Tage Staflund berättade om de onsdagsseglingarna som genomförts i sommar.
 • Prisutdelning skedde på årsmötet genom lottning och vinnarna är
 • Frank Löfbom 2. Pär Bergkvist 3. Anders Hedqvist

 13. Motioner

 • Inga motioner var inlämnade

 14. Val

 • Valberedningen föreslog omval av Hans Öhlund till ordförande i styrelsen på 2 år
 • Valberedningen föreslog omval av Stefan Olofsson till sekreterare i styrelsen på 2 år.
 • Valberedningen föreslog omval av Rikard Waldemark till registeransvarig på 2 år.
 • Valberedningen föreslog omval av Anders Häman till ledamot i styrelsen på 2 år
 • Valberedningen föreslog omval av Anders Lidman till suppleant i styrelsen på 1 år.
 • Valberedningen föreslog Kristina Löfstedt till suppleant på 1 år.
 • Valberedningen föreslog omval av Per Bergqvist till suppleant på 1 år.
 • Möte godkände valberedningens förslag och valde Hans Öhlund, Stefan Olofsson, Rikard Waldemark, Anders Häman, Anders Lidman, Kristina Löfstedt och Pär Bergqvist.
 • Valberedningen föreslog Stina Bjurman som revisor på 2 år och omval av Stellan Holmström som revisorsuppleant på 1 år.
 • Mötet godkände valberedningens förslag och valde Stina och Stellan.
 • Valberedningen föreslog omval av Jan Nygren som ordförande i valberedningen på 1 år,
 • Valberedningen föreslog omval av Catarina Lidman och Viktoria Sundin som ledamöter i valberedningen på 1 år, samt omval av Ejja Aktell Häman som suppleant i valberedningen på 1 år.
 • Mötet godkände valberedningens förslag och valde Jan Nygren, Catharina Lidman, Viktoria Sundin och Ejja Aktell Häman till valberedning.
 • Valberedningen föreslog Marie Ellström Westerlund och Catarina Lidman till kommitté för ljusfesten
 • Möte godkände valberedningens förslag och valde Marie Ellström Westerlund och Catarina Lidman.
 • Valberedningen har inte hitta några namn till kommittéerna för Midsommar och Båtensdag. Mötet beslutade att styrelsen skall undersöka vidare om det finns någon som kan ta på sig båtensdag och midsommarfirandet.

 

 15. Fastställande av årsprogram 2019

 • Ordförande föredrog styrelsens förslag på 2019 års program, mötet fastställde års programmet med viss justering för båtens dag och midsommar och i övrigt i enlighet med styrelsens förslag.
 • Onsdags seglingarna skall inte skrivas in i programmet men presenteras på hemsida och på klubbens facebook sida till sommaren

 16. Fastställande av ersättning till styrelse

 • Mötet beslutade att befintliga ersättningar skall ligga kvar på 100 kr per bevistat styrelsemöte, dock max 900 kr per år.

17. Fastställande av verksamhetsplan/utveckling

 • Ordförande gick igenom den verksamhetsplan som styrelsen föreslagit.
 • Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen.

18. Budget

 • Fredrik Ferm föredrog den av styrelsen föreslagna budgeten och investeringsförslag.
 • Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på budget och investeringar.

 19. Fastställande av avgifter för 2018

 • Fredrik Ferm föredrog de av styrelsen föreslagna avgifterna.
 • Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på avgifter.

 20. Rapport från styrelsen om aktuella frågor

 • Ordförande berättade vad som är på gång i klubben.
 • Rapporten godkändes av mötet.

 21. Övriga frågor

 • Tage Staflund berättade att en hjärtstartare nu finns på Lillhällan och att den är sponsrat av följande företag Norrlands bil, Ranfjälls maskintjänst och PWC samt att

Företaget Leva i norr AB tillsvidare sponsrar med underhåll av hjärtstartaren.

 • Tage har också varit på ett möte med Kustbevakningen och kunde berätta att det utförts 200 nykterhetskontroller med gott resultat. Han meddelande också att Kustbevakningen vill ha rapporter om vi ser buskörning med vattenskoter.
 • Jan-Egil hemfjäll från SSRS informerade om SSRS arbete runt våra kuster. I år har det inte varit många larm för de två båtarna som är stationerade i Kåge och Kurjan. Han nämnde också att de önskar att få möjlighet att träna, så vi fick gärna höra av oss om vi har något problem.

22. Avslutning

 • Ordförande avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.

  

Ordförande                             Sekreterare                                         Justerare 

 

……………………………………          ……………………………………———————————-

Hans Öhlund                            Stefan Olofsson                                    Robert deVahl

———————————-

Tage Staflund

 

Deltagare: Enligt bilagd deltagarförteckning.